tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Hva sier Koranen om astronomi?


I det sjette århundre sendte Allah profeten Muhammad (fred være med ham) som den siste profeten og sendebudet. Allah åpenbarte Koranen for menneskehetens veiledning uavhengig av dets rase og tid. Denne åpenbaringen skjedde gjennom engelen Gabriel til Muhammad (fred være med ham). Koranen anses av muslimer for å være Allahs bokstavelige ord, og selv den dag i dag er den i sin opprinnelige form.

Noen personer vil kanskje argumentere med at Muhammad (fred være med ham) skrev Koranen selv og at vitenskapelige detaljer i den ikke er noe annet en gjetninger. For de som ikke vet, var Profeten (fred være med ham) en analafabet og på den tiden var det mye feilaktig tro og myter som sirkulerte i samfunnet.

Med disse faktaopplysningene foran oss, kan vi med med trygghet uttale at det vil være praktisk talt umulig å gjette seg fram til hva som er riktig og hva som er uriktig av all den informasjonen som sirkulerte i samfunnet på den tiden. Sannsynligheten for å gjette noe som kan være riktig eller galt vil være 1 av 2, eller 0.5. For å gjette to ting korrekt sammenhengende vil sannsynligheten være 0.5 x 0.5= 0.25. Følgelig vil sannsynligheten for å gjette fire ting sammenhengende være 0.25 x 0.25 = 0.0625 o.s.v.  Dette indikerer at mulighetene er aldeles få for at Muhammad (fred være med ham) og Koranen skulle være nøyaktig hvis Muhammad (fvmh) selv hadde skrevet eller funnet på Koranen, med hensyn til alle de vitenskapelige detaljene som er å finne i den.

Vår kunnskap om Vitenskapen i det tyvende århundre er langt mer enn hva folk for 1400 år siden kunne drømme om. Det som kanskje vil overraske mange lesere er at de utalige vitenskapelige detaljene i Koranen nå begynner å bli bekreftet og anerkjent som vitenskapelige fakta.

Denne artikkelen har som hensikt å formidle en kort oversikt over de astronomiske faktaene som er nevnt i Koranen. Det er viktig å huske at arabere ikke alltid har vært eksperter i astronomi. Men det er kun etter at Koranen ble åpenbart at de begynte å gjøre framskritt i det feltet.

Les mer om de vitenskapelige bevisene ved å klikke deg inn på linkene under:
› Universets Skaper
› Solen og månen 
› Begrenset levetid for himlene 
› Rotasjon av dag og natt


 

Kilde: http://www.al-nasr.org/


‹‹ Tilbake


 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024