tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Fiqh-kjennelse om spedbarnsoppkast


Spørsmål

Hva er den islamske kjennelsen om oppkastet til spedbarn? Blir klærne urene av det?

 

Svar

I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike,

Oppkast, inkludert spedbarnsoppkast, er ansett som urent (najis) når mengden tilsvarer en munnfull. En munnfull er definert som personen som kaster opp ikke klarer å holde igjen i munnen sin uten vansker. Hvis spedbarnet kaster opp og det er en munnfull for spedbarnet, vil derfor dette oppkastet bli ansett som urent.

Hvis dette oppkastet fåes på kroppen eller klærne, og det er lik mengden av en dirham (tilsvarer omtrent 4 eller 5 gram med fast urenhet og rundt 5 cm i diameter), så vil kroppen og klærne bli urene. Man må rense området før man ber salat.

Hvis det er mindre enn mengden til dirham, så er en fritatt (a: fra å rense området). Men det er imidlertid anbefalt (mustahabb) å fjerne det før en ber. (Se Fatawa Mahmudiyya, bind 17, s. 30 & Radd al-Muhtar av Ibn Abidin, 1/137)

 

Og Allah vet best.

Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, UK


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2020