tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Korte spørsmål og svar om fasten


Ramadan er en stor gave fra Allah subhanahu wa ta’ala. For at vi skal kunne utnytte Ramadan på best mulig måte er det viktig med kunnskap. Svarene her er oversatt fra den engelske siden www.daruliftaa.com, som er websiden til Mufti Muhammad ibn Adam al-Kawthari. Han har studert under mange store shuyukh, blant andre Mufti Taqi Usmani. For å lese originalteksten kan man besøke denne siden: http://www.daruliftaa.com/question.asp?txt_QuestionID=q-12435057


I Allahs, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

Spørsmål:
Er måltidet man spiser før man skal begynne en faste (suhur) nødvendig for at fasten skal være gyldig?

Svar:
Nei, suhur-måltidet er ikke nødvendig. Det er imidlertid en belønningsverdig Sunnah, og man bør ikke gå glipp av dette unødvendig.


Spørsmål:
Hvilken tid starter suhur?

Svar:
Man kan ta suhur-måltidet når som helst etter midnatt, men det er mer anbefalt å ta det de siste timene av natten, helst like før ekte daggry, som er når tiden til fajr starter (al-Fajr al-Sadiq).


Spørsmål:
Er det nødvendig å ha intensjon for å faste og når bør man gjøre intensjonen (niyyah) for å fasten i Ramadan? 

Svar: 
Det er nødvendig å ha intensjon for fastingen, men den er veldig enkel. Det er å vite i ditt hjerte at du vil faste den dagen. Det er gyldig å ha den intensjonen hvilken som helst tid fra maghrib kvelden før til den islamske middagen den aktuelle dagen man skal faste, for fastene i Ramadan og for frivillige faster. Den islamske middagen er det tidspunktet som er halvveis mellom når tidene til fajr og maghrib starter. (al-Fatawa al-Hindiyya)


Spørsmål:
Kan en mann ha samleie med sin kone om kveldene i Ramadan?

Svar:
Ja, det er tillatt å ha samleie med sin ektefelle om kveldene i Ramadan. Man må imidlertid stoppe før daggry, når tiden for fajr starter (al-Fajr al-Sadiq). Det vil også være tillatt å ta det obligatoriske rituelle renselsesbadet (ghusl) etter at man har startet fasten sin.


Spørsmål:
Er det tillatt å kysse og kjærtegne sin kone mens man faster?

Svar:
Ikke-seksuell hengiven kyssing, der det ikke er frykt for at det vil lede til samleie eller utløsning, vil være tillatt og ikke mislikt. Men hvis man frykter at kyssingen vil føre til utløsning eller samleie, vil det være mislikt (makruh) å kysse, men fasten vil være så lenge kyssingen faktisk ikke fører til samleie eller utløsning. Hvis kyssingen har ført til utløsning, vil fasten bli brutt og dermed må man ta igjen fasten (qadha) uten å måtte gjøre bot for den (kaffara). Lidenskapelig kyssing der spytt har blitt utvekslet, vil ugyldiggjøre fasten, der både qadha og kaffara er nødvendig. (al-Fatawa al-Hindiyya, 1/200 & 1/204)


Spørsmål:
Blir fastene brutt hvis man svelger spyttet til ektefellen sin?

Svar:
Ja, hvis man er sikker på at man har svelget spyttet til sin ektefelle, så vil dette ugyldiggjøre fasten og nødvendiggjøre både qadha og kaffara.


Spørsmål:
Blir fasten brutt hvis man kysser og kjærtegner sin ektefelle og følgelig får utløsning?

Svar:
Ja, fasten blir ugyldiggjort. Imidlertid trenger man bare å ta igjen fasten (qadha), og det vil ikke gjøres bot for (kaffara) i denne situasjonen.


Spørsmål:

Hva er forskjellen på qadha og kaffara?

Svar:
Qadha (å ta igjen) betyr å faste en ny faste for å ta igjen for den fasten som ble ugyldiggjort, mens kaffara (gjøre bot for) betyr å gjøre en handling som gjør bot for den synden man har gjort ved å bryte fasten.


Spørsmål:
På hvilken måte blir en kaffara oppfylt?

Svar:
En kaffara kan bli gitt på to følgende måter:
1) Å faste i to måneder fortløpende uten å miste en eneste faste.
2) Ved å mate 60 fattige mennesker.

Man må huske at hvis man har muligheten til å faste kan man ikke ta i bruk den andre metoden. Dermed må man faste 60 dager uavbrutt.


Spørsmål:
Blir fasten brutt av sprøyter?

Svar:
Nei, dette bryter ikke fasten, selv om det er bedre å unngå å ta sprøyter unødvendig mens man faster.


Spørsmål:
Blir fasten brutt hvis man tar ut blod eller tar en blodprøve?

Svar:
Nei, fasten blir ikke brutt av å ta en blodprøve fordi man bare tar ut blod. Imidlertid vil det være mislikt hvis det kan svekke en fra å kunne opprettholde fasten.


Spørsmål:
Blir fasten brutt av røyking?

Svar:
Ja, det bryter fasten. (Ramadan er en bra tid for å slutte å røyke for alltid!)


Spørsmål:

Er det tillatt å bruke en astmapumpe mens man faster?

Svar:
Hvis man har et virkelig medisinsk behov for en astmapumpe som ikke kan bli oppfylt på noen andre måte, vil det være tillatt å bruke det. Dette vil imidlertid bryte fasten og kreve at fasten blir tatt igjen senere (qadha). Dette er fordi alt som har en synlig form bryter fasten hvis den entrer kroppen gjennom en normal kanal (f.eks. munn, nese og øre).


Spørsmål:
Når blir fasten brutt av oppkast?

Svar:
Oppkast ugyldiggjør fasten kun hvis:
a) En returnerer og svelger oppkasten ned halsen.
b) Man kaster opp en munnfull med vilje.

Fasten blir ikke brutt av å kaste opp uten vilje, eller kaster opp mindre enn en munnfull med vilje. Hvis fasten har blitt brutt på grunn av oppkast må man bare ta igjen (qadha) fasten, kaffara vil ikke være nødvendig.


Spørsmål:
Hvordan bestemmer man når et oppkast en munnfull?

Svar:
Definisjonen på en ”munnfull oppkast” er det som man ikke kan holdes tilbake i munnen sin uten vanskeligheter.


Spørsmål:
Kan man faste under reise?

Svar:
Ja, man kan faste mens man reiser. Imidlertid bør man ikke gjøre det vanskelig for seg selv hvis reisen er lang og vanskelig. I slike situasjoner er det anbefalt å ikke faste.


Spørsmål:

Kan en kvinne som har menstruasjon (haydh) eller postnatal blødning (nifas) faste?

Svar:
Nei, hun kan ikke faste. Det vil være forbudt (haram) for henne å gjøre det.


Spørsmål:
Trenger en kvinne som har menstruasjon (haydh) eller postnatal blødning (nifas) å ta igjen de fastene henne mistet?

Svar:
Ja, hun må ta igjen (qadha) de fastene hun har mistet.


Spørsmål:
Må man ta igjen (qadha) fastene rett etter Ramadan?

Svar:
Nei, det er ikke nødvendig. Det er likevel anbefalt å fullføre de fastene som man har mistet i Ramadan så fort som mulig.


Spørsmål:
Når kan en syk person bryte sin faste etter råd fra en lege?

Svar:
Når en kompetent muslimsk lege sier at hvis vedkommende fortsetter å faste vil dette føre til fare for vedkommendes liv eller påvirke helsen alvorlig, vil det i en slik situasjon være tillatt å bryte fasten. Man vil ikke være ansvarlig for å gjøre bot (kaffara), men må bare ta igjen (qadha) den fasten man har brutt.


Spørsmål:
Er det tillatt å sette medisin gjennom en kvinnes vagina mens hun faster?

Svar:
All form for medisin som er satt i den indre delen av en kvinnes vagina vil ugyldiggjøre hennes faste.


Og Allah vet best


Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, UK


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2019