tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Bevis og tillatelse for ijtihad på det som er avgjørende


I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike,

For det første må det vites at bevisene som finnes i Koranen og Sunnah kan deles inn i fire kategorier:

  1. Bevis som er avgjørende (Qat'i) både med tanke på autentisitet (av dets fortellerkjede) og betydning,
  2. Bevis som er avgjørende i autentisitet av fortellerkjede, men spekulativ i betydning,
  3. Bevis som er av antatt/spekulativt i autentisitet (Zanni), men bestemt og avgjørende i betydning,
  4. Bevis som er antatt/spekulativt, både i autentisitet av fortellerkjede og i betydning.

Man må også huske at alle bevisene i Koranen er avgjørende i autentisitet av fortellerkjede, men ikke alle er avgjørende i betydning. Bevisene i Sunnah kan være fra alle fire kategorier.

Ijtihad gjelder ikke for den første av de ovennevnte fire kategoriene, slik som de klare tekstene som omhandler de forskrevne straffene (Hudud).

Ijtihad er imidlertid gyldig og tillatt for de som er kvalifisert til å utøve det, med hensyn til de gjenstående tre typer av bevis.

Dette viser at hvis det er et bevis i Koranen (som tydeligvis er avgjørende i sin autentisitet), men betydningen av verset er spekulativ i hva den indikerer (ifølge standardene til vitenskapen i juridisk metodologi (usul al-fiqh)) så er ijtihad av det gyldig.

Et eksempel på dette er teksten i Surah al-Baqara, hvor Allah Den Høyeste sier:

«Den fraskilte kvinnen må avvente tre 'Quru' (for venteperioden).» (2:228)

Det er ingen tvil angående autentisiteten (av fortellerkjeden) til denne teksten ettersom ethvert vers i Koranen er avgjørende i sin etablering (som en del av Koranen). Men den presise betydningen av ordet 'Quru' er åpen for tolkningsmessige forskjeller.

Imam Abu Hanifa og Imam Ahmad ibn Hanbal (måtte Allah gi dem begge nåde) er av synet at betydningen er 'menstruasjon', mens Imam Shafi'i og Imam Malik (måtte Allah gi dem begge nåde) anser betydningen for å være 'Tuhr' (perioden man er ren mellom menstruasjonsperioder).

Ijtihad kan derfor utøves på slike saker som disse. Men det kan imidlertid ikke utøves på saker som den obligatoriske statusen til islams søyler eller forbudet mot mord, tyveri, hor, osv., for disse er bevist gjennom eksplisitte og avgjørende primærtekster. 

Dette har (mer eller mindre) blitt nevnt i de fleste av bøkene skrevet om prinsipper i islamsk rettsvitenskap, (se al-Mustasfa av Abu Hamid al-Ghazali, al-Wusul av Imam al-Tumurtashi, Usul al-Fiqh av Shaykh Abu Zahra og andre).

Og Allah vet best.


Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, UK


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2019