tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Vanlige feil i salah


Profeten (saws) sa: "Be slik dere har sett meg be (...)" [Sahih al-Bukhari 1/604]

Hastigheten i bønn
Mange skynder seg gjennom bønnen, for mye til at man oppnår khushu' [ydmykhet og konsentrasjon].

De troende går det sannelig godt, som oppnår khushu' i sine bønner [23:1-2]

Dessuten mister man ofte de nødvendige [wajib] pausene mellom to sujod som innebærer å sitte uten å røre på seg i en periode minst like lang som tiden det tar å si "subhanAllah". Har man ikke en slik pause, vil det være wajib å gjøre en sajdah sahw. Dette gjelder også å stå helt stille etter ruku' i like lang tid.

(...) Og den verste av tyver er den som stjeler fra sin bønn." De spurte "hvordan stjeler han fra sin bønn, Allahs sendebud (saws)?" Han svarte "han gjør ikke ruku' eller sajdah ordentlig." [Muwatta Malik 9.23.75]

"Resitasjon" uten å bevege leppene
Det er ikke gyldig å "tenke" noen deler av det man skal lese i salah. Det fins to syn om hva som er minimum. Noen mener det er å bevege leppene, andre mener det er å kunne høre sin egen stemme. Uansett vil det minste være å bevege leppene hvis man tar hensyn til begge synene samtidig.

Under sajdah
Menn skal ikke la sine albuer være nedi bakken under sajdah. Merk at dette gjelder kun for menn. Det er annerledes for kvinner.

Det er fortalt at Ibn 'Abbas (ra) sa: "Profeten (måtte Allah velsigne ham og gi ham fred) ble beordret om å gjøre sajda på syv lemmer og ikke samle håret sitt eller klærne. De er panna, hendene, knærne og føttene." [Sahih al-Bukhari 1/776]

Selv om det står "panna", inkluderes også nesetippen her. Metoden for å gå ned i sajdah i hanafi fiqh er å først sette knærne nedi bakken, så henda, deretter nesa, og til slutt panna. Når man skal opp fra sajdah benyttes motsatt rekkefølge slik at panna løftes først opp.

Sunnah ghayr mu'akkadah
De fire rakat sunnah før isha og 'asr er sunnah ghayr mu'akkadah. I disse skal man lese darod etter tashahhud når man sitter i andre rakah, og når man står opp etter det, skal man også lese thana [subhanaka Allahumma...].

Niyyah
Niyyah må ligge til grunn før salah begynnes. Man må vite hvilken bønn man ber. Men det er ikke nødvendig å si intensjonen i en setning. Hvis man f.eks. har hatt intensjon om å be dhuhr istedenfor 'asr, må man be fire rakat om igjen med riktig intensjon.

Mobiltelefoner som ringer mens man ber
Det er selvsagt meninga at man skal slå av lyder fra mobiltelefoner før man starter bønnen. Men har man glemt det, og telefonen begynner å ringe, bør man [ved minst mulig bevegelse] slå den av. Dette er bedre enn å la den fortsette å ringe.

Surah etter Fatiha i fard salah
I de to første rakat i fard salah skal man lese en surah eller minst tre korte ayat eller en lang ayah etter fatiha, men i de siste rakat skal man kun lese fatiha eller minst tre ganger "subhanAllah". I annet enn fard salat skal man alltid lese fatiha i alle rakat med noe fra Koranen etter.

Å be i jam'ah
Fortalt av Abu Darda' (ra): Jeg hørte Allahs sendebud (saws) si "Hvis det er tre menn i en landsby eller i ørkenen som ikke ber (i jam'ah), har djevelen overtak på dem. Så utfør (bønnen i jam'ah), for ulven spiser kun etternølere." Sa'ib sa: Med ordet 'jama'ah' mente han å be bønnen sammen med noen. [Sunan Abu Dawud 547]

Hadithen trenger ingen forklaring. I hanafi fiqh er det enten sunnah mu'akkadah eller wajib for menn å be i jam'ah, uansett om vi er på jobb, skole eller hjemme. Dette gjelder altså ikke for kvinner.

Mellomrom i jam'ah
Når man ber i jam'ah, skal ens skuldre være nær dem som ber ved siden av. Det skal ikke være noe mellomrom mellom overkroppene til to personer som ber bak en imam.

Fortalt av Abdullah ibn Umar (ra): Profeten (saws) sa: "Rett opp i rekkene, stå skulder til skulder, tett mellomrommene, vær smidige i deres brødres hender, og ikke etterlat åpninger for djevelen. Hvis noen blir med i en rekke, vil Allah bli med ham, men hvis noen bryter en rekke, vil Allah bryte vekk fra Ham." [Sunan Abu Dawud 667]

En ny saff [rekke] skal startes kun om man må, og den skal helst begynne rett bak imamen. Man skal helst ikke starte en ny rekke alene. Det er lov til å bevege seg frem og bak og sidelengs for å fylle mellomrom i rekkene mens man ber, bare man ikke tar for store steg eller snur seg for langt fra qiblah [bønneretningen]. Retningen man skal bevege seg sidelengs for å dekke mellomrom, er mot punktet som er rett bak imamen.

Fortalt av Anas bin Malik (ra): Profeten (saws) sa: "Rett opp rekkene deres, siden rettingen av rekkene er essensielt for en perfekt og korrekt bønn." [Sahih al-Bukhari 1/690]

Resitasjon bak imamen
Det er veldig viktig å vite at vi i vår lovskole ikke skal lese surat al-fatiha eller en annen surah etter den i stående posisjon når man ber bak en imam i jam'ah. Forøvrig skal man resitere thana [subhanaka Allahumma..], ta'awwudh ['audhubillahi..] og basmala [bismillah..] før imamen resiterer resten. Og sittende skal man resitere alt som når man ber alene.

Og når Koranen resiteres, så lytt til den i stillhet, så dere må finne nåde. [7:204]

Å gjenta det imamen sier
Ofte sier ikke folk det de skal si når de ber i jam'ah, og beveger seg før imamen.

Abu Huraira (ra) fortalte at Allahs sendebud (måtte Allah velsigne ham og gi ham fred) sa "Ikke prøv å gå foran imamen, resiter takbir når han gjør det. Og når han sier 'wa la ad dalin' skal du si 'amin', bøy deg ned når han bøyer seg ned, og når han sier 'sami Allahu liman hamidah' si: 'Rabbana laka al hamd'". [Sahih Muslim 828]

Blikket under avslutningen
Når man gjør taslim [sier "assalamu 'alaykum wa rahmatullah"] skal man se mot skuldrene, ikke bortover langs rekken av mennesker.

Spesielt for kvinner
Følgende er et sitat fra et hanafi fiqh-verk. Den uvanlige ordleggingen er grunnet bokstavelig oversettelse, men kjennelsen i de tingene som er nevnt i sitatet, forklarer 'ulama er sunnah mu'akkadah.

En kvinne bør ikke løfte henda sine til skuldrene. Hun bør ikke ta hendene sine ut av ermene sine. Hun bør plassere en håndflate over den andre på brystkassen. Hun bør kun bøye seg litt ned under ruku'. Hun skal ikke spre fingrene utover under ruku', men heller holde dem samlet og plassere håndflatene sine på knærne uten å gripe rundt dem. Hun bør bøye knærne litt [a: under ruku']. Hun bør trekke seg sammen i ruku' og sajdah. Hun bør legge armene sine flatt på bakken [a: under sajdah]. Hun bør sitte med bena ut og hvile på baken under tashahhud. I tashahhud bør hun holde fingrene tett sammen. [Radd al-Mukhtar 1/504, egen oversettelse]


Kilder:

http://www.youngmuslims.ca/ymfn/archive_display.asp?ID=28
http://masud.co.uk/ISLAM/misc/salaah.htm
http://www.sunnipath.com/resources/Questions/qa00003466.aspx
http://www.sunnipath.com/resources/Questions/qa00001927.aspx
http://www.sunnipath.com/resources/Questions/qa00000953.aspx
http://www.sunnipath.com/resources/Questions/qa00000958.aspx
http://www.sunnipath.com/resources/Questions/qa00003704.aspx
http://www.sunnipath.com/resources/Questions/qa00001123.aspx
http://www.jamiat.co.za/library/books/bzewar/part2/salaat_with_jamaat.htm


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2019