tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Å utføre salah i tide


Sannelig, Jeg er Allah. Det er ingen gud unntatt Meg. Så tjen Meg, og forrett bønnen til Min ihukommelse. [20:14]

Resiter det som er blitt åpenbart deg av skriften, og utfør bønnen; bønnen holder sannelig skjendighet og ondskap borte. Å huske Allah er det største. Og Allah vet hva dere foretar dere. [29:45]

(...) Sannelig, bønnen påhviler de troende som en forskrift med angitte tider. [4:104]

Fortalt av Abu Qatadah ibn Rab'i (ra): "Allah, den Opphøyde sa: 'Jeg har gjort fem daglige bønner obligatoriske for ditt folk. Og jeg garanterer at hvis noen ber dem regelmessig i tide, skal jeg la dem tre inn i Paradis. Hvis noen ikke ber dem regelmessig, garanterer jeg ikke noe slikt for vedkommende.'" [Sunan Abu Dawud 430]

Fortalt av Abu Hurayrah (ra): "(...) Det første som folk vil bli stilt til ansvar for av sine handlinger på Dommedag er bønnen. Vår Herre, den Opphøyde, vil si til englene - selv om Han vet bedre - "se i bønnen til Min tjener og se om han har utført den perfekt eller defekt." Hvis den er perfekt, vil det bli nedtegnet perfekt. Hvis den er defekt, vil Han si "se om det er noen frivillige bønner bedt av Min tjener." Hvis det er noen frivillige bønner i hans regnskap, vil Han si "kompenser den obligatoriske bønnen med den frivillige for Min tjener." Så skal alle de andre handlingene bli behandlet likeledes." [Sunan Abu Dawud 863]

Pass på deres bønner, spesielt den midterste bønnen; og stå for Allah i ydmykhet. [2:238]

Det kommer klart frem i Koranen at det er haram å utsette bønnen utenfor sin tid. Det er ikke slik som mange tror, at man kan "bare be dem qadha". Dette er en stor synd. Qadha er ikke en mulighet vi har, det er en plikt vi har etter å ha gjort noe haram.

Jabir ibn 'Abdullah (ra) sa: "Jeg hørte Allahs sendebud (saws) si: 'Sannelig, mellom en mann og shirk og kufr er neglisjering av bønnen.'" [Sahih Muslim 147]

Og Jeg har ikke skapt jinn og menneskene for annet enn at de skal tilbe Meg. [51:56]

Det er fortalt av Ibn Abbas (ra) at da profeten (saws) sendte Muadh [ibn Jabal (ra]) til Yemen, sa han til ham: "Du drar til bokens folk, så la det første du inviterer dem til være Allahs enhet. Hvis de lærer seg det, fortell dem at Allah har foreskrevet for dem fem bønner å bli bedt i en dag og en natt. Og hvis de ber, fortell dem at Allah har foreskrevet for dem zakah av deres eiendom og at det skal tas fra de rike blant dem og gis til de fattige. Og hvis de er enige i det, ta zakah fra dem, men unngå den beste eiendommen til folket." [Sahih al-Bukhari 9/469]

Vi ser at det man blir pålagt med en gang etter å ha blitt muslim, er å be bønnen i sin tid. Det er den andre søylen i Islam og kan ikke neglisjeres. Hvis vi ikke har annet valg enn å måtte be i skogen eller på fortauet for å rekke bønnen i tide, må vi gjøre det. Men det bør selvsagt unngås å havne i en slik situasjon i første omgang. Nøkkelen til å få til samtlige bønner i tide i en hverdag med skole, jobb og familie er å planlegge dagen godt og å skaffe seg kunnskap om hvilke moskeer og andre steder det går an å be som er tilgjengelige. Man bør bruke røykepauser, friminutt o.l. til å gjøre wudu' og be. Dersom man har dårlig tid, bør man vurdere å skaffe seg khuffayn, skinnsokker, som forkorter tiden det tar å gjøre wudu' betraktelig.


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2019