tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Er det passende å bruke forkortelser som ”fvmh” og ”swt”?


Oversatt fra daruliftaa.com av Umm Zakariya

Spørsmål:
Er det passende å bruke forkortelser som ”fvmh” og ”swt”? Og er det sunnah å skrive disse lovprisende uttrykkene i skrevet form eller refererer sunnah til å bruke dem når man snakker om profeter, lærde, osv.?

Svar:
I Allahs navn, den Mest Barmhjertige, den Mest Nåderike,

Imam al-Nawawi, den store muhaddithen og Shafi’i faqih (måtte Allah vise ham nåde) skriver i sin introduksjon til kommentaren av Sahih Muslim:

”Det er anbefalt (mustahab) for en person som skriver hadith... å skrive ”sallallahu alayhi wassallam” fullt ut og ikke bare bruke forkortelser ved benevnelsen av Allahs profet (måtte Allah velsigne ham og gi ham fred), og heller ikke være tilfredsstilt med en av de to, dvs. salat & salam.” (Sharh Sahih Muslim, 1/39)

Derfor, skal man når man skriver navnet til Allahs profet (måtte Allah velsigne ham og gi ham fred) unngå å bruke forkortelser slike som FVMH eller liknende. Det er upassende og respektløst å gjøre det. Kjærligheten til Allahs profet (måtte Allah velsigne ham og gi ham fred) krever at man ikke går lei av å sende velsignelser og hilsener til ham (måtte Allah velsigne og gi ham evig fred) i verken verbal eller skriftlig form.

Qadhi Iyad al-Maliki (måtte Allah vise ham nåde) nevner en hadith der Allahs profet (måtte Allah velsigne ham og gi ham fred) sa:

”Den som sender meg velsignelser i en bok, søker englene tilgivelse for så lenge mitt navn forblir i den boka.” (Fortalt av al-Tabarani i hans al-Awsat, med en svak fortellerkjede. Se: al-Shifa’ av Qadhi Iyad, side 557)

Så, selv om kravet vil være oppfylt hvis man verbalt sender velsignelser og hilsener til Allahs profet (Allah velsigne ham og gi ham fred), bør man også sende ham velsignelser når man skriver navnet til Allahs elskede.

Og Allah vet best.

Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, UK


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2019