tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

«Det er nødvendighet i Vesten...»


I dag er det vanlig at når folk har for lite yaqeen til å følge shariah, forsøker de å unnskylde seg om at siden vi bor i Vesten, er det nødvendighet og at vi derfor kan ta rentebærende lån, ta av hijaben eller barbere skjegget for å beholde jobben, og tom. drikke alkohol for å holde varmen fordi det er så kaldt i Norge.

Mufti Muhammad ibn Adam al-Kawthari forklarte det følgende på en middag, og dette er kun et kort sammendrag slik jeg husker det, uten at det har blitt godkjent av noen.
Vi kan være i en av følgende tilstander:

  • đarūrah (nødvendighet)
  • ĥājah (behov)
  • istiĥsān (preferanse)

Nødvendighet (đarūrah - ضرورة)

Dette gjelder når det er risiko for ens liv, mentale helse eller fare for å miste viktige kroppsdeler, til den grad at det å miste en lilletå ikke anses som darurah, mens f.eks. å miste hånda gjør det. Nødvendighet forårsaker unntak fra noen handlinger som vanligvis er haram, men det fins unntak her. Dette er f.eks. hvis man frykter for sitt liv av tørste og det er ikke noen annen måte å overleve på enn å drikke alkohol. Det er her viktig å huske at med prinsippet "nødvendighet opphever forbud" er det et annen prinsipp som er at "tilfeller av nød er begrenset til den faktiske nødvendigheten". Det er kun mengden som er akkurat nok til å avverge livsfaren eller for å beholde viktige kroppsdeler e.l. som skal inntas, ikke ett gram mer.

Dette er også nevnt direkte i Koranen:

Han har kun forbudt dere det selvdøde, blod og svinekjøtt, og det som en annen enn Allah er påkalt over. Men den som gjør det drevet av nød, ikke begjær, og ikke går over grensen, rammes ikke av synd. Allah er tilgivende, nåderik. [2:173]

Også når det gjelder å uttale kufr for å redde sitt liv:

Den som fornekter Allah etter å ha trodd, unntatt den som er under tvang og hvis hjerte er fast i troen ... [16:106]

Behov (ĥājah - حاجة)

Gjelder når det er snakk om vanskelighet på et lavere nivå enn det ved nødvendighet, f.eks. for shafi'ier når de gjør tawaf rundt Ka'bah. Deres wudu' brytes nemlig hvis de kommer nær en kvinne. Og dersom de har med sine mahram kvinner under hajj, er det veldig vanskelig for dem å gjøre hajj uten å stadig bryte wudu'. I slike tilfeller med genuin vanskelighet i saker som det er ulike meninger om blant lærde [enten i ens egen lovskole eller andre lovskoler] vil det være tillatt å ta rukhsa, altså å følge et mildere syn. Samtidig må det legges til at selv om lærde fra det indiske subkontinentet vanligvis ikke tillater å følge andre lovskoler enn sin egen, er det i seg selv tillatt selv uten at det er tilfeller av nødvendighet eller behov, som nevnt i artikkelen kalt "ikhtilaf al aimmah".

Når det gjelder medisinske tilfeller er det enda mer åpent, for ĥājah i medisinske tilfeller gir samme konsekvenser som đarūrah gir i andre situasjoner. Et eksempel på dette er hvis den eneste medisinen mot hoste inneholder morfin, som normalt er haram å innta, uten at det eksisterer alternativ behandling. Ved hoste over flere dager som gir smerter vil det være et medisinsk tilfelle med ĥājah, og det vil derfor være tillatt å bruke en slik hostesaft.

Taqwa innebærer å holde seg til ens lovskole selv om det skulle være en lettere vei ut [rukhsa] i en viss situasjon.

Preferanse (istiĥsān - استحسان)

Gjelder når man foretrekker en ting fremfor noe annet, uten at det er en genuin vanskelighet eller nødvendighet. Dette endrer ikke noe i shariah, annet enn at lærde fra det indiske subkontinentet mener man ikke kan følge andre lovskoler i slike tilfeller, mens resten av de lærde mener man kan det.

Før vi nå påstår at vi kan gjøre en handling som normalt er haram, får vi først vurdere om vi frykter for våre liv eller vitale kroppsfunksjoner/-deler. Ellers risikerer vi å gjøre noe som er haram uten å ha noe grunnlag for det, og dermed ende opp med å angre på Dommedag.


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2019