tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Koranen - Islams største mirakel!


Koranen er Islams største mirakel. Det er den siste boken åpenbart av Allah gjennom den siste profeten Muhammad, fred være med ham, for å veilede menneskeheten. Koranen er verdens mest innflytelsesrike bok. Mange millioner muslimer har lært seg den utenat.

Koranen ble åpenbart oer en periode på ca 23 år. Det er 114 kapitler i Koranen, med varierende lengde.

Koranen ble åpenbart på arabisk:

Ved den klare skrift! Vi gjorde den til en Koran på arabisk - slik at dere kan forstå [43:1-2]

Koranen selv forteller hvorfor den bare kan være fra Gud:

Si: Om mennesker og djinner (gode og onde "demoner") slo seg sammen for å legge frem noe tilsvarende denne Koranen, kunne de aldri lage dens like, selv om de hjalp hverandre [17:88]

Ingen har lyktes hittil og ei heller vil noen klare det til Dommens dag. Dette er noe som beviser at Koranen er ren og sann.

Reflekterer de ikke over Koranen? Hvis den hadde stammet fra en annen enn Allah, så ville de ha funnet mange motsigelser i den! [4:82]

Vitenskapelige fakta i Koranen:
Det finnes flere vitenskapelige fakta i Koranen som dagens vitenskapsmenn kan bekrefte som for eksempel BigBang teorien og at liv oppsto fra vann:

Hvorfor innser ikke de vantro at himlene og jorden var tetteste masse, og at vi skilte dem? Og av vannet bragte vi alt levende? Vil de da ikke tro? [21:30]

Hav er nevnt 32 ganger og land er nevnt 13 ganger i Koranen. Til sammen blir det 45.
32 / 45 = 71,111 %
13/ 45 = 28,888 %
Dette er det presise forholdet mellom land og hav på jorden.

Selv om Koranen inneholder vitenskapelig fakta så er den først og fremst ment som en bok som skal veilede mennesket og bevisstgjøre mennesket om Guds eksistens og Hans enhet (i motsetning til flerguderi i større eller mindre grad).

Koranen er den beste veiledningen for å leve et riktig liv etter Allahs vilje. Koranens lære er ment å være til alle tider og samfunn. Koranen krever at rettferdighet og brorskap etableres på jorden gjennom å adlyde Allah som den Høyeste. Koranen gir de nødvendige retningslinjene for å skape det riktige samfunnet. Et samfunn som er rettferdig, moralsk korrekt og som ikke trakasserer eller undertrykker mennesker på grunn av deres fattigdom eller rase. Koranen gir også retningslinjer for forholdet mellom mennesket og Allah. Koranen lar mennesket forstå sin rolle i denne verdenen og oppmuntrer det til å reflektere og være nysgjerrig.

Kort sagt: Koranen gir all den veiledning menneskeheten trenger.

Hva sier Koranen om Astronomi?
Hva sier Koranen om Biologi?


‹‹ Tilbake


 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024