tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Hva sier Koranen om biologi?


Når man skal avgjøre om en religion er sann eller ikke, skal man ikke bruker følelser, synsinger eller mytiske historier. Man skal heller bruke sunn fornuft og sitt eget intellekt. Med dette i mente, forlot Allah oss ikke i mørket for å finne vår egen vei, etter at Han skapte mennesket. Han sendte profeter og sendebuder til forskjellige folkeslag, for menneskets veiledning. Han tillott disse profetene og sendebudene å utføre mirakler som var klare tegn på at disse var Allahs utkårede personer.

I det sjette århundre sendte Allah profeten Muhammad  (fred være med ham) som den siste profeten og sendebudet. Allah åpenbarte Koranen for menneskehetens veiledning uavhengig av dets rase og tid. Denne åpenbaringen skjedde gjennom engelen Gabriel til Muhammad (fred være med ham). Koranen anses av muslimer for å være Allahs bokstavelige ord, og selv den dag i dag er den i sin opprinnelige form.

Det er mange aspekter av Koranens mirakuløse natur. Et av disse er det vitenskapelige aspektets detaljer som er å finne i Boken.

Denne løpeseddelen tar for seg et kort  overblikk over de biologiske fakta som er nevnt i Koranen, som ble åpenbart fjorten hundre år tidligere. Disse fakta har blitt bekreftet, for å være ganske nøyaktige i nåtiden, ved hjelp av moderne vitenskapelige teknikker.

Koranen bruker en enkel, men konsis språk for å gjengi disse vitenskapelige faktaopplysningene. Det som er interssant og ikke minst viktig å legge merke til er at Koranen ikke innholder myter, teorier og forklaringer som var anerkjent i datidens samfunn. Her er det ikke rom for uriktige opplysninger!

Les mer om de vitenskapelige bevisene ved å følge linkene under...
› Vannets viktighet
› Hjernen
› Huden og smerte
› Fingeavtrykk
› Biene
› Melkeproduksjon
› Botanikk

I lys av den kunnskap som var tilgjenglig i Muhammads (fred være med ham) tid er det urimelig å konkludere at de ayat som finnes i Koranen og som tar for seg vitenskapelige fakta kan være utarbeidet av mennesker.  Det er derfor nødvendig å annerkjenne Koranens autentisitet, siden den formidler dagens vitenskapelige detaljer og fenomener, som umulig kunne være kjent for 1400 år siden. Koranen fortsetter å være en ufordring for menneskets forklaringer.


 

Kilde: http://www.al-nasr.org/


‹‹ Tilbake


 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook




Copyright © 2008 - 2024